Enkel versjon av avtalevilkårene

Når du signerer kontrakten gjelder den fullstendige varianten av avtalevilkårene. Denne teksten er kun en hjelp for å se hva den fullstendige inneholder.

Leieperiode

Leieperioden er fra den første til siste dag i måneden.

Oppsigelse

Ved oppsigelse må du si opp innen den 15. den måneden du flytter ut. Du kan likevel bruke boden inntil månedens siste dag, hvor boden må være tømt. Husk å ta med hengelåsen din ☺

Forsikring

Du bør selv forsikre det du lagrer hos oss. Vår forsikring dekker IKKE dine ting.

Betaling

Første betaling gjøres med vipps eller banktransaksjon for nåværende og neste måned. Så får du en løpende faktura den første i hver måned til du sier opp.

Eventuell konflikt

Ved en eventuell konflikt eller manglende betaling, forbeholder vi oss retten til å låse boden din med en ekstra hengelås og deaktivere din adgang til lageret. Vi går ikke inn i boden din, unntatt ved akutte hendelser som brann eller flom og vi kan redde dine ting. Du er beskyttet av husleieloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelses loven. Hvis vi har behov for å gå inn i boden din, vil vi ringe deg først.

Prisendring

Bodene indeksreguleres én gang i året.

Lagerets Åpningstide

Du har tilgang på lageret kl. 7–23 alle dager, hele året.

Du kan IKKE lagre

• eksplosiver
• brannfarlige væsker eller gasser
• alle former for mat
• illeluktende varer

Hvitevarer

Hvitevarer må avrimes og tørkes før de lagres i boden.

Søppel

Søppel må du ta med deg.

Bruk

Lageret skal kun brukes som lager. Ikke som reperasjonsbod, verksted, utsalgssted eller oppholdssted.

Lånetraller

Lagerets lånetraller kan du fritt bruke, men de må settes tilbake på plassen sin etter bruk. De er ikke til utlån.

Adgangskode

Du får utdelt en 6 sifret kode/telefonaktivering som gir deg tilgang. Denne er din private kode og skal ikke deles med andre. Du er ansvarlig for alle som bruker denne koden.

Utrykning

Vi har ikke utrykning utenom åpningstiden. Eventuelle problemer tar vi tak i neste hverdag.

Alarm og overvåkning

Området er under overvåkning og tilknyttet alarmsentral. Alarmen slår seg på kl. 23.00. Sørg for å være ute av lageret innen den tid. En eventuell utrykning blir belastet den som utløste alarmen. Det blir gjort videoopptak av lageret for å sikre dine ting.

Annet

Vær varsom når du bruker lageret. Eventuelle skader må erstattes.

Røyk, rus og dyr er ikke tillatt på området.